مسکن مهر

آپارتمان دو خوابه 86 متری
38 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز3 مجتمع تندیس

مسکن مهر - واحد دوکله

اول

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 38 میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر 4%

بدون نصبیات - نقاشی شده

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 325

آپارتمان دو خوابه 86 متری
43 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز3 مجتمع مسکونی نگاران

مسکن مهر - واحد میانی

سوم

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 43 میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر 4%

پکیج و رادیاتور کابینت و کمد دیواری - نقاشی شده

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 324

آپارتمان دو خوابه 93 متری
29 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز4 مجتمع پردیس

مسکن مهر - واحد دوکله

چهارم

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 29 میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر 4%

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 320

آپارتمان تک خوابه 73 متری
21 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز4 مجتمع مهر2

مسکن مهر - تک خوابه

اول با آسانسور

2 میلیون تومان بدهی به شرکت

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 21 میلیون تومان

30 میلیون وام مهر 4%

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 321

آپارتمان دو خوابه 84 متری
27/5 میلیون تومان
فروخته شد

شهر جدید سهند فاز4 مجتمع خزر تمل

مسکن مهر دوکله

سوم

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 27/5 میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر 4%

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 322

آپارتمان دو خوابه 93 متری
28/5 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز4 مجتمع پردیس

مسکن مهر - واحد میانی

چهارم با آسانسور

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 28/5 میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر 4% - پرداخت اقساط تا روز معامله تسویه خواهد شد

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 323

خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند
خرید و فروش مسکن مهر شهر جدید سهند
رهن و اجاره مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند
خرید مسکن مهر فاز4
فروش اپارتمان فاز 4 سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در فاز 4 سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در تبریز فاز4
فروش مسکن مهر فاز 4 شهرجدید سهند تبریز
خرید ملک مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
اجاره آپارتمان مسکن مهر سهند
املاک سهند
املاک شهر جدید سهند
خرید آپارتمان سهند
خرید ملک
املاک سهند
خریدخانه
املاک سهند
خرید آپارتمان سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند