پیش فروش

پیش فروش 117 متری
153 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 متخصصین3 خیابان مجلسی

شخصی ساز - سه نبش

نما سنگی - آسانسوردار

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 153 میلیون تومان

40 میلیون وام مسکن -سود دوران مشارکت بر عهده فروشنده

آبان ماه سال 96

40 میلیون تومان + الباقی تا زمان تحویل واحد به صورت توافقی

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 724

پیش فروش 160متری
205 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز2 تعاونی 2 - جنوبی

شخصی ساز - جنوبی

پکیج و رادیاتور نما سنگ آسانسوردار

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) 165میلیون تومان

40 میلیون وام مسکن -سود دوران مشارکت بر عهده فروشنده

خرداد ماه سال 96

40 میلیون تومان + الباقی تا زمان تحویل واحد به صورت توافقی

کد ثبت شده در دفتر مشاور : 325

املاک سهند
خرید املاک در شهر سهند
خرید مسکن مهر در شهر جدید سهند
خرید و فروش مسکن مهر شهر جدید سهند
آپارتمان فروشی در شهر جدید سهند

پیش فروش آپارتمان در شهر جدید سهند تبریز

خرید خانه مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند
خرید و فروش مسکن مهر شهر جدید سهند
رهن و اجاره مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند
خرید خانه مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند
خرید و فروش مسکن مهر شهر جدید سهند
رهن و اجاره مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز 3 شهر جدید سهند
خرید مسکن مهر فاز4
فروش اپارتمان فاز 4 سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در فاز 4 سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در تبریز فاز4
فروش مسکن مهر فاز 4 شهرجدید سهند تبریز
خرید ملک مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
اجاره آپارتمان مسکن مهر سهند
املاک سهند
املاک شهر جدید سهند
خرید ملک مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
اجاره آپارتمان مسکن مهر سهند
املاک سهند
املاک شهر جدید سهند
خرید آپارتمان سهند
خرید ملک
املاک سهند
خریدخانه
املاک سهند
خرید آپارتمان سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند