پرسپولیس بی ام و کام.com

به نظر شما کدامیک بهتر است که من برای خودم حفظش کنم هر کدام که خوب نیست بخرید ببرید و ما را از شر صورتحسابهای میلیونی خلاص فرمایید پرسپولیس برندی است که مربوط به پارسه است و تیم فوتبال پرسپولیس در آن بوده اما بی ام و که کاملا اسپورتی هست اما مربوط به خودرو هست من فکر می کنم که هر کدام که بفروشم زیاد خوب نبوده وگرنه از دستم در نمی رفته و می رسیم به دامنه تک و کم نظیر کام.com که مال خودم است اما هر چی قیمتی دارد دیگه بفرمایید خلاصه

saman