زمان خروج از رکود مسکن رسید
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶
آخرین وضعیت واحدهای ساخته شده مسکن مهر
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶
بسیاری از صاحب‏نظران اقتصاد مسکن بر این باورند که به موازات کاهش کسری تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانوارهای کشور باید وزن سیاست‏های سمت تقاضا، افزایش یابد. این در حالی است که طی دولت گذشته، سیاست‏های سمت تقاضای مسکن، کم‏رنگ شده و سهم وام خرید از قیمت مسکن، کاهشی بوده است؛ به طوری که قدرت خرید وام مسکن بانک مسکن در تهران که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰ متر مربع مسکن بود، در سال ۱۳۹۲ به ۵ متر مربع مسکن کاهش یافت!
در مقابل، بر اثر برنامه های دولت پیشین، سمت عرضه مسکن، همانند فردی شد که به دریافت غذاهای انرژیزا (دوپینگ پولی-مالی) عادت کرده و روز به روز چاقتر میشد و طبیعتا نیاز حادتری به رژیم درمانی پیدا مینمود.
 البته طبیعی است که برای چنین فردی، خوردن غذاهای خوشمزه، دلچسبتر از رژیم گرفتن است. اما نباید فراموش نمود که میزان دریافت کالری باید متناسب با مصرف کالری باشد. شاهد این مدعا، رسیدن تعداد خانه های خالی از حدود ششصد هزار واحد در سال ۸۵ به حدود دو میلیون و ششصد هزار واحد در سال ۹۵ است! فراموش نکنیم که خانه خالی، به مثابه حبسِ سرمایه و مصداق عینی کاهش بهره وری در اقتصاد است.  برای اینکه عمق مطلب درک شود، اگر قیمت متوسط هر خانه خالی را به طور متوسط ۱۰۰ هزار دلار در نظر گیریم، حجم کنونی حبس سرمایه در خانه های خالی کشور حدود ۲۶۰ میلیارد دلار است
بدیهی است که وظیفه ذاتی علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع است. براین اساس در این علم توصیه نمیشود سرمایه گذاری و ارزش افزوده همه حوزه ها باید بطور پیوسته مثبت باشد. مثلا اگر در کشور با مازاد عرضه کالایی مثل سیمان، ماکارونی، سرامیک و… مواجه باشیم طبیعتا نباید برای تولیدِ بیشتر آن کالاها، سرمایه-گذاریِ بیشتر نماییم. در حوزه مسکن هم وضعیت به این شکل است. باید توجه نماییم که اگر سمت عرضه مسکن در سالهای پس از ۹۲ نیز به روند سالهای ۸۹ تا ۹۲ ادامه میداد آنگاه حجم خانه های خالی در سال ۹۵ به بیش از ۴ میلیون واحد میرسید! متاسفانه دولت نهم و دهم، در قواعدِ بازیِ بازار مسکن، اخلال ایجاد کرد که نتیجه آن، تحریک سوداگری مسکن و افزایش شدید قیمت مسکن، همچنین عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تعداد خانه های خالی است.
منبع:کانال تلگرامی بهروز ملکی

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز