همه چیز درباره وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶
بهارِ تعادل قیمت مسکن/ نرخ مسکن امسال افزایش نجومی ندارد
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶
 اقتصاد > تجاری – مالی – به‌دنبال افزایش سقف پرداخت وام مسکن تا ۱۲۰ میلیون تومان، قیمت اوراق تسهیلات مسکن در مبادلات افزایش یافت.
به گزارش همشهري، هفته قبل شوراي پول و اعتبار با پرداخت ۱۲۰ميليون تومان وام در قالب اوراق تسهيلات مسكن موافقت كرد. اين موضوع منجر به افزايش قيمت وام مسكن در مبادلات روز گذشته شد به‌طوري كه در مبادلات  اوراق تسهيلات مسكن تا مرز ۷۵هزار و ۴۰۰تومان افزايش يافت
در دادوستد‌هاي روز گذشته قيمت اوراق تسهيلات مسكن دي‌ماه ۹۳تا ۲.۳درصد رشد كرد وبا ۱۶۸۰تومان افزايش قيمت هر برگ به ارزش ۷۳هزارو ۹۷۹تومان دادوستد شد. بيشترين ميزان معاملات هم مربوط به اوراق تسهيلات مسكن دي‌ماه ۹۵بود كه در مجموع ۲۵هزار برگ از اين اوراق به قيمت ميانگين ۷۴هزارو ۲۶۹تومان مورد دادوستد قرار گرفت
گران‌ترين برگه‌هاي وام مسكن هم اوراق تسهيلات مسكن فروردين۹۶ و فروردين ۹۵بودند كه به قيمت هر برگ ۷۵هزار و ۴۰۰تومان دادوستد شد. در مبادلات ديروز قيمت اغلب سررسيد‌هاي مهم اوراق تسهيلات بالاتر از قيمت ۷۵هزار تومان مورد خريدو فروش قرار گرفت

منبع:قطره

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز