وعده‌های مَسکنی به فراموشی سپرده
خرداد ۷, ۱۳۹۶
رد فرضیه «بازگشت به رکود»
خرداد ۹, ۱۳۹۶

منبع تقویتی وام مسکن، با اقدام مشترک دولت و بانک مرکزی، در بانک عامل بخش مسکن راه‌اندازی شد. تسویه بدهی بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی از محل «افزایش سرمایه بانک از محل سهم دولت»، باعث شده امکان افزایش منابع برای پرداخت حجم بیشتر تسهیلات مسکن به متقاضیان خرید و ساخت، فراهم شود.
از آنجا که با این افزایش سرمایه در بانک عامل بخش مسکن، نسبت کفایت سرمایه بانک، بهبود قابل توجهی پیدا کرده است، از یک سو، صورت‌های مالی بانک بهبود پیدا کرده و از سوی دیگر، رتبه اعتباری بانک برای کسب منابع بلندمدت از مسیرهای مختلف، تقویت شده است. مجموعه این دو رخداد مثبت، کمک می‌کند در سال جاری به تناسب افزایش تقاضای تسهیلات مسکن در مسیر ورود به رونق، روند وام دهی به بخش مسکن نیز شتاب بگیرد.

به نقل از دنیای اقتصاد

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز