انبوه‌سازی گسترده در دولت قبل عامل تورم شد
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۶
چرا اعتدال و ثبات پيش نياز رشد اقتصادى در چهار سال آينده است ؟
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶
نکاتی که قبل از سرمایه گذاری در بازار مسکن باید دانست

نکاتی که قبل از سرمایه گذاری در بازار مسکن باید دانست


۱. متوسط دوره ساخت مسکن در ایران حدود ۲ تا ۲.۵ سال است.
۲. طول دوره ركود، طولاني تر از طول دوره رونق است.
۳. رونق و رکود در بازار مسکن، عمدتا از ناحیه تقاضا شروع می شود.
۴. هرچه حجم ساخت و ساز طی دوره رونق، بیشتر باشد، رکود آینده، عمیقتر خواهد بود.
۵. یک خريدار می تواند این استراتژی ساده را انتخاب کند که در اوايل رونق، وارد بازار مسکن شود و با نسبت شارپ بالایی سود کسب کند.
۶. هرچند میزان سرمایه، نقش انکار ناپذیری در قدرت مانور سرمایه گذاران مسکن دارد، بااينحال، میزان دانش بازاری به مراتب مهمتر از میزان سرمایه است!
۷. روند حرکت سینوسی بازار مسکن ادامه خواهد یافت.
۸. از هجوم عامیانه به بازار مسکن پرهیز شود.
۹. يك سازنده مي بايست، پروژه خود را- بالحاظ طول دوره ساخت- به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه بتواند در اواخر رونق، تكميل و به بازار عرضه نمايد.
۱۰. پايان رونق (پیش از چرخش حداکثری بازار) زمان مناسبي براي خروج از بازار مسكن است.
۱۱. عمدتا فسخ قراردادها طی دوره رونق، از طرف فروشنده و در پايان دوره رونق، از طرف خريدار است.
۱۲. ورود به این بازار ساده ولی خروج(خصوصا در رکود) مشکل است.
۱۳. در دوره گذار از رونق به ركود مي بايست، به سرعت از بازار خارج شد.
۱۴. این بازار از خرد جمعی اندکی برخوردار است.

منبع: بهروز ملکی تحلیلگر بازار سکن

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز