چه تفاوتی ها بین سبدتسهیلات خرید مسکن در سال ۹۶ با سبد سال‌های ۹۴ و ۹۵ وجود دارد؟
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۶
متقاضیان مسکن فریب کلاهبرداران اینترنتی را نخورند
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: صندوق پس انداز يكم متكي به بودجه دولت نيست و از طريق تجهيز منابع توسط بانك صورت مي‌گيرد.
حامد مظاهريان با اشاره افزايش سقف تسهيلات به ۱۰۰ ميليون تومان گفت: اين تسهيلات بسيار سالم و از طريق سپرده گذاري متفاضيان پرداخت مي‌شود و درصد بيشتري از قيمت خريد خانه را شامل مي‌شود.
مظاهريان اظهار داشت: صندوق پس انداز يكم متكي به بودجه دولت نيست و از طريق تجهيز منابع توسط بانك صورت مي‌گيرد و با افزايش يا كاهش قيمت نفت تغييري در اين تسهيلات ايجاد نمي‌شود. معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: تسهيلات مسكن به تدريج وارد بازار مي‌شوند بنابراين فرآيندي را در اين بازار ايجاد نمي‌كند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سپرده گذاري صورت گرفته و بانك متعهد است كه از حساب‌هاي خود ۲ برابر سپرده گذاري را پرداخت كند. معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: ۱۰ هزار ميليارد تومان در طي يكسال آينده و بدون كمك بودجه دولت از طريق تسهيلات به بازار مسكن تزريق مي‌شود.
منبع:عصر ساختمان

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز