آخرین وضعیت واحدهای ساخته شده مسکن مهر
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶
ورود تدريجي تسهيلات شوكي به بازار مسكن وارد نمي‌كند
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶
 در خصوص بانکهای تجاری، ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از سال ۹۴ مرتفع گردید و همه بانکها مجاز به ارائه وام بدون سپرده مسکن به متقاضیان در سه سقف ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی (به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای کوچک) شدند
در مصوبه جدید، بانکها اجازه می یابند به زوجین متقاضی خرید مسکن در تهران، مراکز استان و شهرهای کوچک، به ترتیب ۱۰۰ میلیون، ۸۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن پرداخت کنند. اما در خصوص بانک مسکن، موضوع متفاوت است. در این بانک، سقف تسهیلات اوراق مسکن زوجین در تهران پیش‌تر، ۱۱۰ میلیون تومان (تسهیلات خرید و تسهیلات جعاله) پرداخت می‌شد، اما هم‌اکنون سقف این تسهیلات به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این ۱۴۰ میلیون تومان از سه بخش تشکیل می شود: ۱۰۰ میلیون تومان اوراق، ۲۰ میلیون تومان جعاله و ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بدون اوراق است. تسهیلات اوراق خرید مسکن برای مجردها نیز که پیش‌تر، در تهران، ۷۰ میلیون تومان (۶۰ میلیون تسهیلات خرید و ۱۰ میلیون تسهیلات جعاله) پرداخت می‌شد، به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا می کند که شامل ۶۰ میلیون تسهیلات اوراق، ۲۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله و ۱۰ میلیون تومان تسهیلات بدون اوراق است

 

منبع:بهروز ملکی

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز