نابرابري در قيمت مسكن و توان مردم
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶
تغییرات تورم نقطه به نقطه
خرداد ۱۳, ۱۳۹۶
امتناع سیاستگذاری در فضای ابرچالشی/امکان “حل” بحران ها از دست رفته است، به فکر “مدیریت” آنها باشیم
تحلیلی از صادق الحسینی
🔹 ابرچالش های سترگی اقتصاد کشورمان را در دو دهه آتی تهدید می کند. دو ابرچالش داخلی داریم و یک ابرچالش خارجی. شاید به جرات بتوان گفت که در طول ۴۰ سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، هیچ گاه این ترکیب عجیب و غیرقابل حل از مشکلات تنیده شده به یکدیگر را نداشته ایم. حتی در دوران جنگ نیز چالش های ما تا به این حد جدی و در هم تنیده نبوده اند.
🔹 ویژگی خاص این ترکیب به هم تنیده از مشکلات این است که به دلیل عدم توجه در سال های گذشته، حل و یا تخفیف این ابرچالش ها، دیگر چندان تابع سیاستگذاری سیاستگذاران ما نبوده و از کنترل ما خارج است. مدیریت کشور باید این ابرچالش ها را به رسمیت شناخته و با واقع بینی متقاعد شود که امکان “حل کردن” آنها وجود ندارد و صرفا می توان نسبت به “مدیریت کردن” تبعات آنها امیدوار بود. بنابراین، کشور و دولت باید با توجه به محدودیت های بزرگی که این ابرچالش ها بر سیاست گذاری اعمال می کند، عمل کرده و از نشان دادن چش اندازهای غیرواقعی و مقاصد بزرگ و دست نیافتنی پرهیز نمایند.
📌 اولین ابرچالش، بیکاری گسترده به خصوص در میان جوانان است. بحرانی که نه تنها باعث می شود نتوانیم از فرصت نیروی کار جوان ایجاد شده در اقتصاد کشور استفاده کنیم، بلکه این فرصت را به تهدیدی بزرگ تبدیل می کند که ریسک های غیرقابل پیش بینی را بر نظام سیاسی و اقتصادی کشور تحمیل می کند.
دولت دوازدهم، وارث ۱۰ سال عدم ایجاد اشتغال است. اگر بخواهیم این مشکل را در ۴ سال حل کنیم، باید سالانه حدود ۲.۵ میلیون شغل ایجاد کنیم! این بدان معناست که کشور حداقل به رشد اقتصادی ۲۵ درصدی نیاز دارد! در حالی که اقتصاد ایران در بهترین سال ها نتوانسته است بیش از ۷ درصد رشد و بیشتر از ۷۵۰ هزار شغل خالص ایجاد کند. بنابراین این بحران “قابل حل” نیست. دولت دوازدهم باید راهبردی مشخص برای “مدیریت” (و نه حل) این بحران بیابد.
📌 ابرچالش بعدی اقتصاد ایران، محیط زیست و بحران منابع آبی کشور است. این بحران طی ۴۰ سال به دلیل مصرف و نه مدیریت این منابع ایجاد شده و با توجه به تجدید ناپذیری یا تجدید پذیری کند و زمانبر منابع زیست محیطی، امکان حل آن در ۴۰ سال آینده وجود ندارد. این بحران را باید پذیرفت و صرفا به فکر مدیریت کردن تبعاتش بود.
📌 شرایط بی ثبات، پرریسک و پر خطر جهانی و منطقه ای ابرچالش دیگری است که دولت دوازدهم با آن روبروست. ترامپ به عنوان یک متغیر غیرقابل پیش بینی برای دنیا و منطقه و به خصوص برای کشور ما ریسک های جدیدی را ایجاد کرده است. ترامپ در سال سوم ریاست جمهوری اش یعنی سال دوم ریاست جمهوری دوازدهم در ایران، برای ما بسیار خطرناک خواهد بود. چرا که با توجه به جهت گیری های غلط اقتصادی اش، در سال سوم ریاست جمهوری نارضایتی های گسترده بروز خواهد کرد و بهترین راه حل در این شرایط ایجاد یک بحران در منطقه ای خارج از آمریکاست. این چالش نیز به هیچ وجه توسط دولت “قابل حل شدن” نیست و صرفا می توان نسبت به “مدیریت” آن امیدوار بود.
🔹 مجموعه شواهد نشان می دهد اقتصاد و سیاست کشور در بحرانی ترین شرایط خود پس از انقلاب قرار گرفته است، آن هم در حالی که در داخل کشور، چه در میان مردم و چه در میان سیاست ورزان و سیاستمداران، شکاف های جدی بوجود آمده است.
⏰ ⏰ این زنگ هشداری برای همه است.
🔹 این ابرچالش ها، دیگر “امکان حل شدن” ندارند، بلکه صرفا می توان امیدوار بود هر کس در جایگاه و در دایره نفوذ و قدرتی که دارد این شرایط بحرانی را درک کند و حالا که انتخابات تمام شده به جای ادامه رقابت های انتخاباتی، دست به دست دولت تا انشالله با حداکثر قوا بتوانیم این چالش های بزرگ را در کنار هم “مدیریت” کنیم.
🔹 دوباره برای ایران تکرار می کنم که کشور در بحرانی ترین شرایط خود پس از انقلاب قرار دارد. به فکر ایران باشیم…
 
منبع : اقتصاد انلاین

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز
قیمت آپارتمان در سهند تبریز

قیمت آپارتمان در سهند تبریز