آپارتمان ۶۴ متری مجتمع یاس
 

A1211641

شهر جدید سهند - فاز ۲- متخصصین ۱ - خیابان پرند - مجتمع یاس

۶۴ متر مربع

رو به آفتاب

اول

تک خوابه

دارای پکیج و رادیاتور - کابینت - حیاط اختصاصی

۲۵ میلیون وام ۴درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۳ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

شهر جدید سهند آپارتمان ۶۴ متری مجتمع یاس

 

 

 

 

A1211641

شهر جدید سهند – فاز ۲- متخصصین ۱ – خیابان پرند – مجتمع یاس

۶۴ متر مربع

رو به آفتاب

اول

تک خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت – حیاط اختصاصی

۲۵ میلیون وام ۴درصد

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۳ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

A1212920

شهر جدید سهند آپارتمان ۶۴ متری مجتمع یاس

۱۰۷ متر مربع

جنوبی ( ورود به پارکینگ )

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری آسانسور – لوکس

۱۳ میلیون وام ۴درصد

سند ۶ دانگ آماده

۱,۳۵۰,۰۰۰ هزار تومان

۰۰۰, ۰۰۰, ۱۳۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت واحد (هر متر مربع)

قیمت پیشنهادی مالک

 نحووه فروش آپارتمان در شهر جدید سهند

فروش آپارتمان در شهر جدید سهند