آپارتمان شخصی ساز ۹۲ متری

A1213520

شهر جدید سهند - فاز ۲- متخصصین ۳ - خیابان مجلسی

۹۲ متر مربع

جنوبی ( ورود به پارکینگ )

دوم

دو خوابه

کابینت و کمد دیواری , پکیج و رادیاتور

۱۶ میلیون وام ۴درصد

سند ۶ دانگ آماده

۱,۲۴۰,۰۰۰ هزار تومان

۰۰۰, ۰۰۰, ۹۸ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت واحد (هر متر مربع)

قیمت پیشنهادی مالک

                        پیشنهادات ویژه زمین
زمین مسکونی ۳۳۸ متری
خرید فروش زمین شهر جدید سهند

 ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۲
خیابان صدرا
سه نبش
کد ملک :Z1212820
زمین مسکونی ۳۰۰ متری
قیمت زمین شهر سهند

 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۱
خیابان پرند
شمالی
کد ملک :Z1211520
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
قیمت زمین شهر جدید سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۵
خیابان بینالود
شمالی
کد ملک :Z1231620
زمین مسکونی ۴۲۰ متری
خرید زمین شهر جدید سهند

 ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۳
خیلبان مجلسی
جنوبی
کد ملک :Z1213921
telegram
plus
instagram
facebook

خرید آپارتمان شهر تبریز سهند

خرید آپارتمان شهر تبریز سهند

خرید آپارتمان شهر تبریز سهند

A1213520

شهر جدید سهند – فاز ۲- متخصصین ۳ – خیابان مجلسی

۹۲ متر مربع

جنوبی ( ورود به پارکینگ )

دوم

دو خوابه

کابینت و کمد دیواری , پکیج و رادیاتور

۱۶ میلیون وام ۴درصد

سند ۶ دانگ آماده

۱,۲۴۰,۰۰۰ هزار تومان

۰۰۰, ۰۰۰, ۹۸ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت واحد (هر متر مربع)

قیمت پیشنهادی مالک