مهر ۲۹, ۱۳۹۶

فروش آپارتمان سهند مجتمع بهاران فاز۲

مهر ۲۴, ۱۳۹۶
فروش آپارتمان شخصی ساز متخصصین2 شهر سهند

فروش آپارتمان شخصی ساز متخصصین۲ شهر سهند

مهر ۲۳, ۱۳۹۶
فروش مسکن مهر فاز 3 شهر سهند مجتمع مهدیس

فروش مسکن مهر فاز ۳ شهر سهند مجتمع مهدیس

مهر ۲۳, ۱۳۹۶

فروش آپارتمان متخصصین ۲ شهر جدید سهند صدرا

مهر ۲۲, ۱۳۹۶
مجتمع آفتاب شهر جدید سهند 68 متر

مجتمع آفتاب شهر جدید سهند ۶۸ متر