مجتمع آفتاب ۲

A1113530

شهر جدید سهند - فاز۲ - میدان مادر- مجتمع آفتاب ۲

۷۲ متر مربع

بلوک ۴ - طبقه ۴ - رو به آفتاب

دو خوابه

تسویه شده - مناسب برای اخذ وام مسکن

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۸۵۰ تومان

۰۰۰, ۰۰۰, ۶۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

موقعیت

تعداد اتاق

وام

نوع مدارک

قیمت واحد (هر متر مربع)

قیمت پیشنهادی مالک

                        پیشنهادات ویژه زمین
زمین مسکونی ۳۳۸ متری
خرید فروش زمین شهر جدید سهند

 ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۲
خیابان صدرا
سه نبش
کد ملک :Z1212820
زمین مسکونی ۳۰۰ متری
قیمت زمین شهر سهند

 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۱
خیابان پرند
شمالی
کد ملک :Z1211520
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
قیمت زمین شهر جدید سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۵
خیابان بینالود
شمالی
کد ملک :Z1231620
زمین مسکونی ۴۲۰ متری
خرید زمین شهر جدید سهند

 ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۳
خیلبان مجلسی
جنوبی
کد ملک :Z1213921
telegram
plus
instagram
facebook

مجتمع آفتاب۲

 

شهر جدید سهند مجتمع آفتاب۲