مسکن مهر فاز ۴ مجتمع پردیس

M1411353

شهر جدید سهند - فاز ۴ - مجتمع پردیس

کل قرارداد ۹۳ متر (مفید ۷۲ متر)

میانی

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور - کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان - تعداد اقساط پرداخت شده ۲۵

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۵ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع پردیس طبقه ۳

A1212920

شهر جدید سهند – فاز ۲- متخصصین ۲ – خیابان صدرا

۱۰۷ متر مربع

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع پردیس طبقه ۳

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری آسانسور – لوکس

۱۳ میلیون وام ۴درصد

سند ۶ دانگ آماده

۱,۳۵۰,۰۰۰ هزار تومان

۰۰۰, ۰۰۰, ۱۳۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت واحد (هر متر مربع)

قیمت پیشنهادی مالک

 نحووه فروش آپارتمان در شهر جدید سهند

فروش آپارتمان در شهر جدید سهند