مسکن مهر فاز۳ مجتمع بنفشه

M1322410

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع بنفشه ۱

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

جنوبی ( ورود به پارکینگ )

اول

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور - کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان - تعداد اقساط پرداخت شده ۳۶

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع بنفشه

 

 

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع بنفشه

 

M1322410

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع بنفشه ۱

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

جنوبی ( ورود به پارکینگ )

اول

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۳۶

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

مسکن مهر فاز ۳ مجتمع بنفشه

 

 

مسکن مهرمجتمع بنفشه

 

M1322410

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع بنفشه ۱

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

جنوبی ( ورود به پارکینگ )

اول

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

کل وام ۳۰ میلیون تومان – تعداد اقساط پرداخت شده ۳۶

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۴۱ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع بنفشه