مسکن مهر فاز۳ مجتمع غدیر۱۷

M1323270

شهر جدید سهند - فاز ۳ - مجتمع غدیر۱۷

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

شمالی

دوم

دو خوابه

تحویل شرکتی - بدون نصبیات

۳۰ میلیون وام مهر ۴ درصد - فعلا اقساط بندی نشده

وکالت بلاعزل فروش

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۷ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع غدیر ۱۷ |شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع غدیر۱۷

 

 

 

 

M1323270

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع غدیر۱۷

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

شمالی

دوم

دو خوابه

تحویل شرکتی – بدون نصبیات

۳۰ میلیون وام مهر ۴ درصد – فعلا اقساط بندی نشده

وکالت بلاعزل فروش

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۷ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

M1323270

شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع غدیر۱۷

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۶۸ متر)

شمالی

دوم

دو خوابه

تحویل شرکتی – بدون نصبیات

۳۰ میلیون وام مهر ۴ درصد – فعلا اقساط بندی نشده

وکالت بلاعزل فروش

۰۰۰, ۰۰۰, ۲۷ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند مجتمع غدیر ۱۷ |شهر جدید سهند – فاز ۳ – مجتمع غدیر۱۷