مسکن مهر فاز۴ مجتمع مهر قایم

M1411370

شهر جدید سهند - فاز ۴ - مجتمع مهر قایم

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۷۲ متر)

میانی

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور - کابینت و کمد دیواری

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۷ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

telegram
plus
instagram
facebook

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع مهر قایم

 

M1411370

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع مهر قایم

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۷۲ متر)

میانی

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۷ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

M1411370

شهر جدید سهند – فاز ۴ – مجتمع مهر قایم

کل قرارداد ۸۶ متر (مفید ۷۲ متر)

میانی

سوم

دو خوابه

دارای پکیج و رادیاتور – کابینت و کمد دیواری

وام ۳۰ میلیون تومان

سند ۶ دانگ آماده

۰۰۰, ۰۰۰, ۳۷ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

نوع مِلک

موقعیت

تعداد اتاق

امکانات

وام

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

 

 

مسکن مهر فاز ۴ سهند مجتمع مهر قایم