آپارتمان دو خوابه ۸۶ متری
38 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۳ مجتمع تندیس

مسکن مهر - واحد دوکله

اول

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۳۸ میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر ۴%

بدون نصبیات - نقاشی شده

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۳۲۵

آپارتمان دو خوابه ۸۶ متری
43 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۳ مجتمع مسکونی نگاران

مسکن مهر - واحد میانی

سوم

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۴۳ میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر ۴%

پکیج و رادیاتور کابینت و کمد دیواری - نقاشی شده

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۳۲۴

آپارتمان دو خوابه ۹۳ متری
29 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۴ مجتمع پردیس

مسکن مهر - واحد دوکله

چهارم

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۹ میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر ۴%

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۳۲۰

آپارتمان تک خوابه ۷۳ متری
21 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۴ مجتمع مهر۲

مسکن مهر - تک خوابه

اول با آسانسور

2 میلیون تومان بدهی به شرکت

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۱ میلیون تومان

30 میلیون وام مهر ۴%

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۳۲۱

آپارتمان دو خوابه ۸۴ متری
27/5 میلیون تومان
فروخته شد

شهر جدید سهند فاز۴ مجتمع خزر تمل

مسکن مهر دوکله

سوم

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۷/۵ میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر ۴%

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۳۲۲

آپارتمان دو خوابه ۹۳ متری
28/5 میلیون تومان
برای فروش

شهر جدید سهند فاز۴ مجتمع پردیس

مسکن مهر - واحد میانی

چهارم با آسانسور

قیمت پیشنهادی مالک (اولیه) ۲۸/۵ میلیون تومان

30 میلیون تومان وام مهر ۴% - پرداخت اقساط تا روز معامله تسویه خواهد شد

بدون نصبیات

کد ثبت شده در دفتر مشاور : ۳۲۳

املاک سهند
مسکن مهر سهند تبریز فاز3

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر سهند تبریز فاز4

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

خرید و فروش مسکن مهر شهر سهند

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

مسکن مهر فاز 3

مسکن مهر سهند تبریز فاز۴

خرید مسکن مهر در شهر جدید سهند

فروش آپارتمان مسکن مهر در سهند

فروش آپارتمان مسکن مهر در سهند

مسکن مهر فاز ۳

خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند
خرید و فروش مسکن مهر شهر جدید سهند
رهن و اجاره مسکن مهر شهر جدید سهند
مسکن مهر فاز ۳ شهر جدید سهند
خرید مسکن مهر فاز۴
فروش اپارتمان فاز ۴ سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در فاز ۴ سهند تبریز
قیمت مسکن مهر در تبریز فاز۴
فروش مسکن مهر فاز ۴ شهرجدید سهند تبریز
خرید ملک مسکن مهر شهر جدید سهند
خرید آپارتمان مسکن مهر شهر جدید سهند
اجاره آپارتمان مسکن مهر سهند
املاک سهند
املاک شهر جدید سهند
خرید آپارتمان سهند
خرید ملک
املاک سهند
خریدخانه
املاک سهند
خرید آپارتمان سهند
فروش مسکن مهرسهند
فروش مسکن مهرسهند
خریدخانه
املاک سهند
فروش مسکن مهرسهند