ارسال درخواست همکاری با ما

سفارش فروش مِلک

چنانچه قصد همکاری در فروش و بازاریابی از طریق ما دارید و می خواهید با هم همکاری داشته باشیم  .می توانید فرم همکاری را تکمیل نموده تا کارشناسان فروش اطلاعات بروز را در اختیارتان قرار دهند.

*** توجه : لطفا نوع و نحوه همکاری تان را به صورت شفاف و صریح ارسال نمایید.

سفارش خرید ملک

فرم سفارش خرید ملک

فرم سفارش خرید ملک

با توجه به وجود تنوع و تطبیق شرایط خریدار با موارد مِلکی ، ممکن است از موارد سپرده شده در سایت مورد دلخواه شما وجود نداشته باشد .

 از طریق تماس تلفنی یا ارسال مشخصات می توانید سفارش مورد خاصی را انجام دهید

تا در صورت سپرده شدن مورد دلخواه اطلاع رسانی نماییم .

*** توجه :

همانطور که می دانید همه فاکتور های لازم در یک مِلک ممکن است وجود نداشته باشد

پس آن فاکتورهایی را  ثبت نمایید که واقعا خواهان آن می باشید.

ارتباط مستقیم با مشاور فروش

فرم سفارش خرید ملک

فرم سفارش خرید ملک

با توجه به وجود تنوع و تطبیق شرایط خریدار با موارد مِلکی ، ممکن

از موارد سپرده شده در سایت مورد دلخواه شما وجود نداشته باشد .

 از طریق تماس تلفنی یا ارسال مشخصات می توانید سفارش مورد خاصی را انجام دهید

تا در صورت سپرده شدن مورد دلخواه اطلاع رسانی نماییم .

*** توجه :

همانطور که می دانید همه فاکتور های لازم در یک مِلک ممکن است وجود نداشته باشد

پس آن فاکتورهایی را  ثبت نمایید که واقعا خواهان آن می باشید.

ارتباط مستقیم با مشاور فروش