زمین های مسکونی بایر
آپارتمان شخصی ساز ۱۰۷ متری
املاک سهند

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین دو
شخصی ساز
نصبیات لوکس
کد ملک :A1212920
آپارتمان مسکن مهر فاز۲
faze2javaherr

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجتمع شهریار
مسکن مهر
پکیج و رادیاتور
کد ملک :۳۲۷
آپارتمان شخصی ساز ۶۴ متری
املاک سهند

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین یک
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1211120
آپارتمان شخصی ساز ۹۱ متری
faze2javaherr

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین دو
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1212621
آپارتمان شخصی ساز ۱۰۷ متری
املاک سهند

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین دو
شخصی ساز
نصبیات لوکس
کد ملک :A1212920
آپارتمان مسکن مهر فاز۲
faze2javaherr

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجتمع شهریار
مسکن مهر
پکیج و رادیاتور
کد ملک :۳۲۷
آپارتمان شخصی ساز ۶۴ متری
املاک سهند

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین یک
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1211120
آپارتمان شخصی ساز ۹۱ متری
faze2javaherr

 ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین دو
شخصی ساز
با نصبیات
کد ملک :A1212621
telegram
plus
instagram
facebook