زمین مسکونی ۴۸۰ متری

Z1214920

شهر جدید سهند - فاز۲ - متخصصین ۴ - خیابان اندیشه

۴۸۰ متر مربع

۳۰ (متر) * ۱۶ (متر)

جنوبی

قرارداد رسمی شرکت عمران

۰۰۰, ۰۰۰, ۱۷۵ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

ابعاد ( طول *عرض)

نوع زمین

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

                        جدیدترین ها
زمین مسکونی ۴۲۰ متری
خرید زمین شهر جدید سهند

 ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۳
خیابان مجلسی
جنوبی
کد ملک :Z1213921
زمین مسکونی ۲۱۵ متری
فروش-قطعه-زمین-شهر-جدید-سهند

 ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – تعاونی ۲
خیابان علوی
دو بر جنوبی
کد ملک :Z1222720
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
خرید زمین شهر سهند

 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – تعاونی ۱
خیابان هشتگرد
جنوبی
کد ملک :Z1221220
زمین مسکونی ۲۱۵ متری
فروش-زمین-شهر-جدید-سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز ۲ – تعاونی ۲
خیابان علوی
جنوبی
کد ملک :z1222420
                        پیشنهادات ویژه
زمین مسکونی ۲۷۵ متری
خرید فروش زمین شهر جدید سهند

 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – نگین
خیابان نگین
جنوبی
کد ملک :Z1223520
زمین مسکونی ۳۳۸ متری
خرید فروش زمین شهر جدید سهند

 ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین۲
خیابان صدرا
سه نبش
کد ملک :Z1212820
زمین مسکونی ۳۰۰ متری
قیمت زمین شهر سهند

 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین۱
خیابان پرند
شمالی
کد ملک :Z1211520
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
قیمت زمین شهر جدید سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین۵
خیابان بینالود
با نصبیات
کد ملک :Z1231620
telegram
plus
instagram
facebook

 فروش زمین شهر سهند

فروش زمین شهر سهند
                        زمین مسکونی ۴۸۰ متری

Z1214920

شهر جدید سهند – فاز۲ – متخصصین ۴ – خیابان اندیشه

۴۸۰ متر مربع

قیمت فروش زمین شهر سهند

۳۰ (متر) * ۱۶ (متر)

جنوبی

قرارداد رسمی شرکت عمران

۰۰۰, ۰۰۰, ۱۷۵ میلیون تومان

کد ملک

نحوه فروش زمین شهر سهند

آدرس

متراژ

ابعاد ( طول *عرض)

نوع زمین

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک