زمین مسکونی ۲۱۵ متری

Z1222720

شهر جدید سهند - فاز۲ - تعاونی ۲ - علوی

۲۱۵ متر مربع

۲۱/۵ (متر) * ۱۰ (متر)

جنوبی

قرارداد رسمی شرکت عمران

۰۰۰, ۰۰۰, ۱۲۰ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

ابعاد ( طول *عرض)

نوع زمین

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک

                       جدیدترین ها
زمین مسکونی ۴۲۰ متری
خرید زمین شهر جدید سهند

 ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۳
خیلبان مجلسی
جنوبی
کد ملک :Z1213921
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
خرید زمین شهر سهند

 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – تعاونی ۱
خیابان هشتگرد
پکیج و رادیاتور
کد ملک :Z1221220
زمین مسکونی ۲۱۵ متری
فروش-زمین-شهر-جدید-سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – تعاونی ۲
خیابان علوی
جنوبی
کد ملک :Z1222420
زمین مسکونی ۴۸۰ متری
فروش زمین شهر سهند

 ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین چهار
مسکونی
جنوبی
کد ملک :Z1214920
                        پیشنهادات ویژه
زمین مسکونی ۲۷۵ متری
خرید فروش زمین شهر جدید سهند

 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – نگین
خیابان نگین
جنوبی
کد ملک :Z1223520
زمین مسکونی ۳۳۸ متری
خرید فروش زمین شهر جدید سهند

 ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ متخصصین ۲
خیابان صدرا
سه نبش
کد ملک :Z12112820
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
قیمت زمین شهر سهند

 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ متخصصین ۱
خیابان پرند
شمالی
کد ملک :Z1211520
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
قیمت زمین شهر جدید سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ متخصصین ۵
خیابان بینالود
شمالی
کد ملک :Z1231620
telegram
plus
instagram
facebook

فروش قطعه زمین شهر جدید سهند

فروش قطعه زمین شهر جدید سهند

Z1221420

 

شهر جدید سهند – فاز۲ – تعاونی ۲ – علوی

۲۱۵ متر مربع

۲۱/۵ (متر) * ۱۰ (متر)

جنوبی

شرایط فروش قطعه زمین شهر جدید سهند

قرارداد رسمی شرکت عمران

۰۰۰, ۰۰۰, ۹۵ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

قیمت معامله گر فروش قطعه زمین شهر جدید سهند

ابعاد ( طول *عرض)

نوع زمین

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک