مرداد ۲۷, ۱۳۹۶
مسکن مهر فاز3 شهر جدید سهند مجتمع پتروشیمی

مسکن مهر فاز۳ شهر جدید سهند مجتمع پتروشیمی