جدیدترین موارد ثبت شده
زمین مسکونی ۳۶۰ متری

۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰

فاز۲ متخصصین۲
خیابان صدرا
جنوبی
کد ملک :Z12123600
زمین مسکونی ۴۶۰ متری
فروش زمین شهر جدید سهند متخصصین بر خیابان

 ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

فاز۲ متخصصین۳
خیابان مجلسی
دو نبش
کد ملک :Z12134601
زمین معاینه فنی ۶۰۰ متری

 ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۳
سمت راست اتوبان
جنوبی
کد ملک :Z13276001
زمین مسکونی ۲۲۲ متری
زمین مسکونی 222 متری متخصصین2 سهند

 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲  متخصصین۲
خیابان صدرا
شمالی
کد ملک :Z12122221
زمین مسکونی ۲۲۲ متری
فروش زمین 222 متری شهر جدید سهند

 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲  متخصصین۴
خیابان اندیشه
شمالی
کد ملک :Z1214222
زمین مسکونی ۲۷۵ متری
فروش زمین مسکونی 275 متری شهر جدید سهند

 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – نگین
خیابان نگین
شمالی
کد ملک :Z1223275
زمین مسکونی ۳۰۰ متری
فروش زمین مسکونی شهر جدید سهند تعاونی 1

 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲  تعاونی۱
خیابان هشتگرد
جنوبی
کد ملک :Z12213001
زمین مسکونی ۳۶۰ متری
فروش زمین شهر جدید سهند متخصصین 2

 ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲  متخصصین ۲
خیابان صدرا
دو نبش
کد ملک :Z121236015
زمین مسکونی ۳۰۰ متری
زمین مسکونی 300 متری متخصصین 5 شهر جدید سهند

 ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲  متخصصین ۵
خیابان بینالود
دوکله
کد ملک :Z123242300
زمین مسکونی ۴۸۰ متری
زمین مسکونی 480 متری متخصصین 4 شهر جدید سهند

 ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۴
خیابان اندیشه
شمالی
کد ملک :Z121424480
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
خرید زمین شهر سهند

 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – تعاونی ۲
خیابان هشتگرد
جنوبی
کد ملک :Z1221220
زمین مسکونی ۲۱۵ متری
فروش-قطعه-زمین-شهر-جدید-سهند

 ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – تعاونی ۲
خیابان علوی
دوبر جنوبی
کد ملک :Z1222720
زمین مسکونی ۲۱۵ متری
فروش-زمین-شهر-جدید-سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – تعاونی ۲
خیابان علوی
جنوبی
کد ملک :Z1222420
زمین مسکونی ۴۸۰ متری
فروش زمین شهر سهند

 ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

متخصصین چهار
مسکونی
جنوبی
کد ملک :Z1214920
زمین مسکونی ۳۳۸ متری
خرید فروش زمین شهر جدید سهند

 ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۲
خیابان صدرا
سه نبش
کد ملک :Z1212820
زمین مسکونی ۳۰۰ متری
قیمت زمین شهر سهند

 ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۱
خیابان پرند
شمالی
کد ملک :Z1211520
زمین مسکونی ۲۵۰ متری
قیمت زمین شهر جدید سهند

 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۵
خیابان بینالود
شمالی
کد ملک :Z1231620
زمین مسکونی ۴۲۰ متری
خرید زمین شهر جدید سهند

 ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاز۲ – متخصصین ۳
خیلبان مجلسی
جنوبی
کد ملک :Z1213921
telegram
plus
instagram
facebook

زمین شهر جدید سهند

Z1221420

 

شهر جدید سهند – فاز۲ – تعاونی ۲ – علوی

۲۱۵ متر مربع

۲۱/۵ (متر) * ۱۰ (متر)

جنوبی

شرایط  نحوه زمین شهر جدید سهند

قرارداد رسمی شرکت عمران

۰۰۰, ۰۰۰, ۹۵ میلیون تومان

کد ملک

آدرس

متراژ

قیمت معامله گر و مصرف کننده خرید فروش زمین شهر سهند

ابعاد ( طول *عرض)

نوع زمین

نوع مدارک

قیمت پیشنهادی مالک